Fiber Optik Kablolar

Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük, kanal başına düşen maliyetin düşük olması nedeni ile, uzun mesafeli, büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta mesafeli, küçük kapasiteli sistemlerde, hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve geniş bantlı servis verebildiğinden özellikle santraller arası (jonksiyonlu) bağlantıda, düşük kayıp, yüksek hız nedeni ile bina içlerindeki iletim sistemlerinde (plastik fiberlerle), kapalı devre televizyon sistemlerinde, veri (data) iletiminde, elektronik aygıtların birbirleriyle bağlantısında, havacılık alanında (radar), yüksek hız gerektiren aygıtlar arası ve uçak iç donanımlarında, demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon uygulamalarında, yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar yerleştirilerek iletkenlerin, enerji taşırken aynı anda haberleşmeyi de sağlamasında, trafik kontrol sistemlerinde, nükleer enerji santrallerinin ve radyo aktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde kullanılırlar.

Gösterilen sonuç sayısı: 16